top of page

PORTS OF SALAMINA (ΣΑΛΑΜΙΝΑ)
Island located on the Saronic Gulf, Aegean Sea.
PHOTOS (2018, 2019, 2020, 2021):

SALAMINA
SALAMINA

2018: Dozens of double-ended ferries docked in Salamina: (From left to right) The DIMITRIOS S, the AIOLOS II, the IOANNIS THIRESIA, the PROKOPIOS M, the GLYKOFILOUSA IV, the TELAMON, the EMBEDOKLIS, the PARALOS, the SPYRIDON S and the KONSTANTINOS K.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2018: Dozens of double-ended ferries docked together in Salamina: (From left to right) The AGIOS NIKOLAOS L, the PROTOPOROS X, the AGIA BARBARA, the CHRYSA, the APOSTOLOS M, the AGIOS ELEFTHERIOS IV, the SALAMINOMACHOS, the MICHAIL N, the GLYKOFILOUSA V, the DIMITRIOS P and the THEOMITOR.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2018: Two double-ended ferries seen together in Salamina: (From left to right) The PROKOPIOS M of Dimitrios P NE and the GLYKOFILOUSA IV of Panagia Glykofilousa NE.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2018: Three double-ended ferries docked in Salamina: (From left to right) The DIMITRIOS S of Dimitrios NE, the THEOCHARIS MARIA L of Karnesis-Lalousis NE and the IOANNIS THIRESIA of Theotokos NE.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2018: Two double-ended ferries docked in Salamina: (From left to right) The DIMITRIOS S of Dimitrios NE and the THEOCHARIS MARIA L of Karnesis-Lalousis NE.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2018: Dozens of double-ended ferries docked together in Salamina: (From left to right) The AGIOS NIKOLAOS L, the PROTOPOROS X, the AGIA BARBARA, the CHRYSA, the APOSTOLOS M, the AGIOS ELEFTHERIOS IV, the SALAMINOMACHOS, the MICHAIL N, the GLYKOFILOUSA V, the DIMITRIOS P and the THEOMITOR.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2018: Several ships seen near Salamina: (From left to right) The PANAGIA of Panagia Thalassini NE, the AIAKOS of Evangelos NE, the BOB SFOUGKARAKIS of Kavouris Shipping Company, the GLYKOFILOUSA IV of Panagia Glykofilousa NE and the GEORGIOS BROUFAS II of Broufas Vessels.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2018: Two ships seen heading towards Salamina: (From left to right) The BOB SFOUGKARAKIS of Kavouris Shipping Company and the double-ended ferry AIAKOS of Evangelos NE.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2018: Three ships seen near Salamina: (From left to right) The PROKOPIOS M of Dimitrios P NE, the AIAKOS of Evangelos NE and the GEORGIOS BROUFAS of Broufas Vessels.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2019: Dozens of double-ended ferries docked together in Salamina: (From left to right) The TELAMON, the THEOCHARIS MARIA L, the MATOULA K, the ALEXANDROS M, the AGGELIS F, the IOANNIS THIRESIA, the CHRYSA, the THEOTOKOS, the GEORGIOS, the KONSTANTINOS K and the SPYRIDON S.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2019: Dozens of double-ended ferries docked together in Salamina: (From left to right) The THEOMITOR, the IOANNIS SOPHIA K, the ELENA A, the THEOLOGOS V II, the ANNA MARIA and the PROKOPIOS M.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2019: Two double-ended ferries docked in Salamina: (From left to right) The ANNA MARIA of Gavanozis Shipping and the PROKOPIOS M of Dimitrios P NE.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2019: Three double-ended ferries docked in Salamina: (From left to right) The AGIOS ELEFTHERIOS IV of Feidias NE, the GLYKOFILOUSA IV of Panagia Gkykofilousa NE and the APOSTOLOS M of Athinais Lines.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2019: Two ships owned by Panagia Glykofilousa NE seen near Salamina: (From left to right) The GLYKOFILOUSA V and the GLYKOFILOUSA VIII.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2019: Two ships owned by Panagia Glykofilousa NE seen near Salamina: (From left to right) The GLYKOFILOUSA V and the GLYKOFILOUSA VIII.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2019: Two ships owned by Panagia Glykofilousa NE seen resting Salamina: (From left to right) The GLYKOFILOUSA V and the GLYKOFILOUSA IV.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2019: Two ships owned by Dimitrios P NE seen resting Salamina: (From left to right) The TELAMON and the PROKOPIOS M.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2019: Dozens of double-ended ferries docked together in Salamina: (From left to right) The TELAMON and the PROKOPIOS M of Dimitrios P NE, the GLYKOFILOUSA V of Panagia Glykofilousa NE, the AGIOS ELEFTHERIOS IV of Feidias NE, the GLYKOFILOUSA IV of Panagia Gkykofilousa NE and the APOSTOLOS M of Athinais Lines.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2019: Dozens of double-ended ferries docked together in Salamina: (From left to right) The GLYKOFILOUSA VIII, the APOSTOLOS M, the THEOCHARIS MARIA L, the MATOULA K, the DIMITRIOS P, the ELENA A, the FANEROMENI, the THEOTOKOS, the PROKOPIOS M, the IOANNIS THIRESIA and the ANNA MARIA.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2019: Dozens of double-ended ferries docked together in Salamina: (From left to right) The THEOMITOR, the PROTOPOROS XI, the STAVROS N, the SALAMINOMACHOS, the PROTOPOROS X and the GEORGIOS.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2019: Four double-ended ferries docked in Salamina: (From left to right) The AGIOS ELEFTHERIOS IV of Feidias NE, the GLYKOFILOUSA V and the GLYKOFILOUSA IV of Panagia Gkykofilousa NE, and the TELAMON of Dimitrios P NE.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2018: Two ships seen near Salamina: (From left to right) The SPYRIDON S of Dimitrios NE and the GEORGIOS of Georgios Lines.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2018: Three ships resting in Salamina: (From left to right) The double-ended ferry ANNA MARIA of Gavanozis Shipping, the small passenger boat GEORGIOS BROUFAS II of Broufas Vessels and the fellow small passenger boat SALAMIS EXPRESS I of Salamis Express.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2019: Four double-ended ferries docked in Salamina: (From left to right) The THEOMITOR of Athinais Lines, the PROTOPOROS X of Tsokos Lines, the STAVROS N of Nikolaïdis NE and the SALAMINOMACHOS of Salaminomachos Lines.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2019: Dozens of double-ended ferries docked together in Salamina: (From left to right) The GLYKOFILOUSA VIII, the APOSTOLOS M, the THEOCHARIS MARIA L, the MATOULA K, the DIMITRIOS P, the ELENA A, the FANEROMENI, the THEOTOKOS, the PROKOPIOS M, the IOANNIS THIRESIA and the ANNA MARIA.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2019: Two double-ended ferries docked in Salamina: The SPYRIDON S of Dimitrios NE and the AGGELIS F of Filiagkos NE.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2019: Four double-ended ferries docked in Salamina: (From left to right) The THEOMITOR of Athinais Lines, the PROTOPOROS X of Tsokos Lines, the STAVROS N of Nikolaïdis NE and the SALAMINOMACHOS of Salaminomachos Lines.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2020: Dozens of double-ended ferries docked together in Salamina: (From left to right) The AIAKOS, the THEOCHARIS MARIA L, the PARALOS, the AGIOS NIKOLAOS L, the ELENA A, the KONSTANTINOS K, the DIMTRIOS P, the THEOTOKOS, the DIMITRIOS S, the PROTOPOROS XI and the PROTOPOROS X.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2020: Five double-ended ferries seen resting in Salamina: (From left to right) The MICHAIL N of Nikolaïdis NE, the AGIOS ELEFTHERIOS IV of Feidias NE, the IOANNIS SOPHIA K of Karnesis-Lalousis NE, the EMPEDOKLIS of Aianteiaki NE and the ARIS IV of Psomas Shipping.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2020: Five double-ended ferries docked together in Salamina: (From left to right) The GLYKOFILOUSA IV of Panagia Glykofilousa NE, the ATHINA P of Athinais Lines, the IOANNIS THIRESIA of Theotokos NE, the ORION III of Farmakoris-Villiotis NE and the GLYKOFILOUSA V of Panagia Glykofilousa NE.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2020: Dozens of double-ended ferries docked together in Salamina: (From left to right) The AIAKOS, the THEOCHARIS MARIA L, the PARALOS, the AGIOS NIKOLAOS L, the ELENA A, the KONSTANTINOS K, the DIMTRIOS P, the THEOTOKOS, the DIMITRIOS S, the PROTOPOROS XI and the PROTOPOROS X.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2020: Two double-ended ferries seen together in Salamina: (From left to right) The AIAKOS of Evangelos NE and the THEOCHARIS MARIA L of Karnesis-Lalousis NE.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2020: The two ships of Tsokos Lines operating on the Perama-Salamina line together in Salamina: (From left to right) The PROTOPOROS XI and the PROTOPOROS X.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2020: The two ships of Tsokos Lines operating on the Perama-Salamina line together in Salamina: (From left to right) The PROTOPOROS XI and the PROTOPOROS X.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2020: Five double-ended ferries docked together in Salamina: (From left to right) The GLYKOFILOUSA IV of Panagia Glykofilousa NE, the ATHINA P of Athinais Lines, the IOANNIS THIRESIA of Theotokos NE, the ORION III of Farmakoris-Villiotis NE and the GLYKOFILOUSA V of Panagia Glykofilousa NE.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2020: Two small passenger boats seen together in Salamina: (From left to right) The ARTEMIS of Artemis SNE and the TZORTZIA of Speed Service Waterways.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2020: Several small passenger boats serving the Perama-Salamina line seen together in Salamina: (From left to right) The PANAGIA of Panagia Thalassini NE, the PETROULA of Petroula Speedline, the BOB SFOUGKARAKIS of Kavouris Shipping Company, the SALAMIS EXPRESS I of Salamis Express, the AGIOS NIKOLAOS II of Oikonomopoulos-Drakos NE and the PANAGIA KAMATEROU of Freedom Daily Cruises.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2020: Two small passenger boats seen in Salamina: (From left to right) the AGIOS NIKOLAOS II of Oikonomopoulos-Drakos NE and the PANAGIA KAMATEROU of Freedom Daily Cruises.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2020: Three different ships having departed Salamina: (From left to right) The double-ended ferry MICHAIL N of Nikolaïdis NE and the small passenger boat PANAGIA of Panagia Thalassini head towards Perama, whereas the small passenger boat ELENA F of Elena F Shipping is heading towards Piraeus.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2020: Two different ships having departed Salamina: (From left to right) The small passenger boat GEORGIOS BROUFAS of Broufas Vessels heads towards Piraeus, while the double-ended ferry APOSTOLOS M of Athinais Lines heads towards Perama.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2020: Two landing craft seen resting in the port of Faneromeni in Salamina: (From left to right) The AIANTAS of Aiantas Ferries Company and the ALKYON II of Farmakoris-Villiotis NE.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2020: Two landing craft seen in the port of Faneromeni in Salamina: (From left to right) The PANTANASSA of Pantanassa NE is maneuvering in order to leave the port, while the ALKYON II of Farmakoris-Villiotis NE is resting.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

Four double-ended ferries seen in Salamina: (From left to right) The DIMITRIOS S of Dimitrios NE, the ATHINA P of Athinais Lines, the THEOMITOR of Athinais Lines and the EMPEDOKLIS of Aianteiaki NE.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

Three small passenger boats seen together in Salamina: (From left to right) The GEORGIOS BROUFAS II of Broufas Vessles, the ARTEMIS of Artemis SNE and the TZORTZIA of Speed Service Waterways.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2020: Five double-ended ferries docked together in Salamina: (From left to right) The GLYKOFILOUSA IV of Panagia Glykofilousa NE, the ATHINA P of Athinais Lines, the IOANNIS THIRESIA of Theotokos NE, the ORION III of Farmakoris-Villiotis NE and the IOANNIS SOPHIA K of Karnesis-Lalousis NE.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2020: Dozens of double-ended ferries docked together in Salamina: (From left to right) The AIAKOS, the THEOCHARIS MARIA L, the PARALOS, the AGIOS NIKOLAOS L, the ELENA A, the KONSTANTINOS K, the DIMTRIOS P, the MICHAIL N, the PROTOPOROS XI and the STAVROS N.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2020: Two small passenger boats seen near Salamina: (From left to right) The SALAMIS EXPRESS III of Salamis Express is heading towards Perama, while the PANAGIA of Panagia Thalassini NE is heading towards Salamina.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: Four double-ended ferries seen together in Salamina: (From left to right) The MATOULA K of Salaminia Ferries-K Star, the GEORGIOS of Georgios Lines, the EMPEDOKLIS of Aianteiaki NE and the ATHINA P of Athinais Lines.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: Five double ended-ferries seen docked in Salamina: (From left to right) The APOSTOLOS M of Athinais Lines, the FANEROMENI of Panagia Faneromeni, the GLYKOFILOUSA IV of Panagia Glykofilousa NE, the SALAMINOMACHOS of Salaminomachos Lines and the IOANNIS THIRESIA of Theotokos NE.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: Four double-ended ferries seen together in Salamina: (From left to right) The MATOULA K of Salaminia Ferries-K Star, the GEORGIOS of Georgios Lines, the EMPEDOKLIS of Aianteiaki NE and the ATHINA P of Athinais Lines.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

Dozens of double-ended ferries seen together in Salamina: (From left to right) The ARIS IV, the GLYKOFILOUSA V, the THEOMITOR, the PROTOPOROS XI, the CHRYSA, the AGIA BARBARA, the AIAKOS, the PANAGIOTIS D, the STAVROS N and the ELENA A.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: Five double ended-ferries seen docked in Salamina: (From left to right) The APOSTOLOS M of Athinais Lines, the FANEROMENI of Panagia Faneromeni, the GLYKOFILOUSA IV of Panagia Glykofilousa NE, the SALAMINOMACHOS of Salaminomachos Lines and the IOANNIS THIRESIA of Theotokos NE.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: Six double-ended ferries seen together in Salamina: (From left to right) The ARIS IV of Psomas Shipping, the GLYKOFILOUSA V of Panagia Glykofilousa NE, the THEOMITOR of Athinais Lines, the PROTOPOROS XI of Tsokos Lines, the CHRYSA of Farmakoris-Viliotis NE and the AGIA BARBARA of Karnesis-Lalousis NE.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: A few small passenger ships seen together in Salamina: (From left to right) The ARTEMIS of Artermis SNE, the AFRICANA of Thessaloniki Cruises and the PETROULA of Petroula Speedline.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: Two double-ended ferries seen together in Salamina: (From left to right) The CHYRSA of Farmakoris-Villiotis NE and the AGIA BARBARA of Karnesis-Lalousis NE.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: Two veteran small wooden passenger boats seen together in Salamina: (From left to right) The ARTEMIS of Artemis SNE and the AFRICANA of Thessaloniki Cruises.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: Two veteran small wooden passenger boats seen together in Salamina: (From left to right) The ARTEMIS of Artemis SNE and the AFRICANA of Thessaloniki Cruises.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: Dozens of small passenger boats docked in Salamina: (From left to right) The SALAMIS EXPRESS III of Salamis Express, the PANAGIA of Panagia Thalassini NE, the SALAMIS EXPRESS I of Salamis Express, the AGIOS NIKOLAOS II of Oikonomopoulos-Drakos NE and the PANAGIA KAMATEROU of Freedom Daily Cruises.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: Four small passenger boats seen in Salamina: (From left to right) The TZORTZIA of Speed Service Waterways, the PANAGIA of Panagia Thalassini NE, the SALAMIS EXPRESS I of Salamis Express and the AGIOS NIKOLAOS II of Oikonomopoulos-Drakos NE.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: Two veteran small wooden passenger boats seen together in Salamina: (From left to right) The ARTEMIS of Artemis SNE and the AFRICANA of Thessaloniki Cruises.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: Two veteran small wooden passenger boats seen in Salamina: (From left to right) The ARTEMIS of Artemis SNE and the AFRICANA of Thessaloniki Cruises.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: Two veteran small wooden passenger boats seen in Salamina: (From left to right) The ARTEMIS of Artemis SNE and the AFRICANA of Thessaloniki Cruises.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: Two double-ended ferries seen in Salamina: (From left to right) The STAVROS N of Nikolaïdis NE and the ELENA A of Agios Fanourios Ferries.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

Dozens of double-ended ferries seen together in Salamina: (From left to right) The ARIS IV, the GLYKOFILOUSA V, the THEOMITOR, the PROTOPOROS XI, the CHRYSA, the AGIA BARBARA, the AIAKOS, the PANAGIOTIS D, the STAVROS N and the ELENA A.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: Five double-ended ferries seen docked together in Salamina: (From left to right) The APOSTOLOS M of Athinais Lines, the FANEROMENI of Panagia Faneromeni, the GLYKOFILOUSA IV of Panagia Glykofilousa NE, the SALAMINOMACHOS of Salaminomachos Lines and the EMPEDOKLIS of Aianteiaki NE.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: Five double-ended ferries seen docked together in Salamina: (From left to right) The APOSTOLOS M of Athinais Lines, the FANEROMENI of Panagia Faneromeni, the GLYKOFILOUSA IV of Panagia Glykofilousa NE, the SALAMINOMACHOS of Salaminomachos Lines and the EMPEDOKLIS of Aianteiaki NE.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: Five double-ended ferries seen docked together in Salamina: (From left to right) The APOSTOLOS M of Athinais Lines, the FANEROMENI of Panagia Faneromeni, the GLYKOFILOUSA IV of Panagia Glykofilousa NE, the SALAMINOMACHOS of Salaminomachos Lines and the EMPEDOKLIS of Aianteiaki NE.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: Two ferries seen undergoing the respective refits at the Spanopoulos Shipyard in Salamina: (From left to right) The conventional ferry SYMI of ANES Ferries and the double-ended ferry PROTOPOROS VI of Thassos Link.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: Four double-ended ferries seen docked together in Salamina: (From left to right) The ATHINA P of Athinais Lines, the GLYKOFILOUSA IV of Panagia Glykofilousa NE, the CHRYSA of Farmakoris-Villiotis NE and the EMPEDOKLIS of Aianteiaki NE.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: Two veteran double-ended ferries seen in Salamina: (From left to right) The THEOMITOR of Athinais Lines and the AIAKOS of Evangelos NE.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: Two veteran double-ended ferries seen in Salamina: (From left to right) The THEOMITOR of Athinais Lines and the AIAKOS of Evangelos NE.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: A few small passenger ships seen together in Salamina: (From left to right) The POSEIDON of Poseidon Waterways, the ARTEMIS of Artermis SNE, the AFRICANA of Thessaloniki Cruises and the PETROULA of Petroula Speedline.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: Three small passenger ships seen together in Salamina: (From left to right) The POSEIDON of Poseidon Waterways, the ARTEMIS of Artermis SNE and the AFRICANA of Thessaloniki Cruises.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: Two veteran small passenger ships spotted together in Salamina: (From left to right) The POSEIDON of Poseidon Waterways and the ARTEMIS of Artemis SNE.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: Dozens of small passenger boats docked in Salamina: (From left to right) The SALAMIS EXPRESS III of Salamis Express, the PANAGIA of Panagia Thalassini NE, the SALAMIS EXPRESS I of Salamis Express, the AGIOS NIKOLAOS II of Oikonomopoulos-Drakos NE and the PANAGIA KAMATEROU of Freedom Daily Cruises.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: Two small passenger ships serving the Perama-Salamina line seen docked in Salamina: (From left to right) The SALAMIS EXPRESS I of Salamis Express and the AGIOS NIKOLAOS II of Oikonomopoulos-Drakos NE.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

Two more recently-built double-ended ferries seen in Salamina: (From left to right) The PANAGIOTIS D of Evia Ferries prepares to dock next to the EMPEDOKLIS of Aianteiaki NE.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: Two double-ended ferries seen meeting right next to the port of Paloukia in Salamina: (From left to right) The AIAKOS of Evangelos NE has just departed the port, while the SALAMINOMACHOS of Salaminomachos Lines is preparing to dock.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: Two double-ended ferries seen meeting right next to the port of Paloukia in Salamina: (From left to right) The DIMITRIOS P of Dimitrios P NE is heading towards Salamina, while the PANAGIOTIS D of Evia Ferries is sailing towards Perama.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: Two ships of different sizes seen arriving in Salamina: (From left to right) The double-ended ferry GLYKOFILOUSA V of Panagia Glykofilousa NE and the small passenger boat ELENA F of Elena F Shipping.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: Two ships of different sizes seen arriving in Salamina: (From left to right) The double-ended ferry GLYKOFILOUSA V of Panagia Glykofilousa NE and the small passenger boat ELENA F of Elena F Shipping.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

Two double-ended ferries seen meeting right next to the port of Paloukia in Salamina: (From left to right) The PANAGIOTIS D of Evia Ferries is arriving, while the THEOMITOR of Athinais Lines has departed.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: Two double-ended ferries seen meeting right next to the port of Paloukia in Salamina: (From left to right) The DIMITRIOS P of Dimitrios P NE is heading towards Salamina, while the PANAGIOTIS D of Evia Ferries is sailing towards Perama.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: Three double-ended ferries docked in Salamina: (From left to right) The GLYKOFILOUSA IV of Panagia Glykofilousa NE, the EMPEDOKLIS of Aianteiaki NE and the SALAMINOMACHOS of Salaminomachos Lines.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: Three double-ended ferries seen in Salamina: (From left to right) The DIMITRIOS P of Dimitrios P NE and the MATOULA K of Salaminia Ferries-K Star are docked, while the THEOMITOR of Athinais Lines is about to join them.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: Different ships seen docked together in Salamina: (From left to right) The PETROULA of Petroula Speedline, the SALAMIS EXPRESS III of Salamis Express, the PANAGIA of Panagia Thalassini NE, the ATHINA P of Athinais Lines, the GLYKOFILOUSA IV of Panagia Glykofilousa NE, the CHRYSA of Farmakoris-Villiotis NE, the EMPEDOKLIS of Aianteiaki NE and the SALAMINOMACHOS of Salaminomachos Lines.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: Dozens of small passenger ships seen together in Salamina: (From left to right) The POSEIDON of Poseidon Waterways, the ARTEMIS of Artermis SNE, the AFRICANA of Thessaloniki Cruises, the PETROULA of Petroula Speedline, the SALAMIS EXPRESS III of Salamis Express, the PANAGIA of Panagia Thalassini NE, the SALAMIS EXPRESS I of Salamis Express and the AGIOS NIKOLAOS II of Oikonomopoulos-Drakos NE.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: Two ferries seen undergoing the respective refits at the Spanopoulos Shipyard in Salamina: (From left to right) The conventional ferry SYMI of ANES Ferries and the double-ended ferry PROTOPOROS VI of Thassos Link.

press to zoom
SALAMINA
SALAMINA

2021: Two ferries seen undergoing the respective refits at the Spanopoulos Shipyard in Salamina: (From left to right) The conventional ferry SYMI of ANES Ferries and the double-ended ferry PROTOPOROS VI of Thassos Link.

press to zoom
bottom of page